Od 25.5.2018 je v platnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které definuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. Toto nařízení hájí práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Abychom mohli i nadále uchovávat a zpracovávat Vaše uživatelská data, dovolíme si Vás v příštích dnech oslovit e-mailem a požádat o potřebný souhlas se zpracováním těchto dat .

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci